Navigate Up
Sign In

 Prof. Wium van Zyl

Position: Lecturer
Department:  
Faculty: Faculty of Arts
Qualifications: S.O.D. (Stellenbosch); MA (Stellenbosch); Drs.Litt. (Utrecht); D.Litt. (Stellenbosch)
Tel:   +27 21 9592362
Fax: +27 21 9591249
Email: wvanzyl@uwc.ac.za 
Research:
 
 
 
 
 

Biography

 Wium van Zyl het sy loopbaan begin as joernalis en was betrokke by die geboorte van die Afrikaanse dagblad Beeld. Hy was ‘n aantal jaar dosent in Algemene Literatuurwetenskap by die Vrystaatse Universiteit. Hy is sedert 1981 dosent in by UWK. Hy was oor die jare gasprofessor aan verskeie universiteite in Europa: o.m. die Universiteit van Warschau, Pole, en die Vrije Universiteit, Amsterdam. Sy MA handel oor Boerneef se poësie. Hy is ‘n doctorandus van die Utrechtse universiteit, Nederland, en het ‘n doktorsgraad oor die Nederlandse skrywer W.F.Hermans behaal by Stellenbosch.
Hy het 'n groot aantal artikels en boeke gepubliseer oor o.m. Orale Literatuur, W.F.Hermans, Anton Tsjechof, Thomas Francois Burgers, Willem Elsschot, Frederik van Eeden, C. Louis Leipoldt, Sheila Cussons, André P. Brink, Adam Small en nog heelwat ander. Hy was eindredakteur van die Tydskrif vir Afrikaans en Nederlands. Hy het oor die jare literêr-kritiese bydraes in onder meer die dagblad Die Burger.
Hy het een digbundel agter sy naam, Oggendvuur (1991), en van sy gedigte is onder meer opgeneem in Jan Van Luxemburg se Over Literatuur, André P.Brink se Groot Verseboek en Gerrit Komrij se De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten. Verhale van hom verskyn in verskeie bloemlesings, onder meer A.H. de Vries se Uit die kontreie vandaan.
Hy dien in die bestuur van verskeie organisasies: Hy is voorsitter van die Kaapse Forum vir Neerlandistiek, vise-voorsitter van die Van Ewyck Stigting, Voorsitter van die Vriende van die Nederlandse Biblioteek en bestuurslid van die Letterkunde Ondersteuningskomitee.
Hy is getroud met prof. Dorothea van Zyl, direkteur van die Stellenbosse Woordfees, en is vader van drie dogters.

Publications

 

Networks

 

Hy was mede-oprigter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap en bestuurslid van die Afrikaanse Letterkunde Vereniging. Tans is hy bestuurslid van die Letterkunde Onderrig Komitee van die Wes-Kaap, vise-voorsitter van die Afrikaanse Skrywersvereniging en voorsitter van die Kaapse Forum vir Neerlandistiek.

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location