Sign In

Welcome to NUWE MODULES

 

 NUWE MODULES 2013 & 2014

 

DEPARTEMENT AFRIKAANS & NEDERLANDS

MODULES EN SAMESTELLING VAN HOOFVAKRIGTINGS

1STE JAAR

AFRIKAANS & NEDERLANDS

AFRIKAANS PRAKTIES

AFRIKAANS LANGUAGE ACQUISITION

 

2DE JAAR (2013)

AFRIKAANS & NEDERLANDS

AFRIKAANS VIR DIE TAALPROFESSIES

AFRIKAANS P0ЁSIE

Taal as Sosiale Konstruksie (Afr212)

Afrikaans dokumentontwerp en redigering A (Afr231)

Afrikaans prosa (Afr211)

Afrikaans Joernalistiek en Mediastudies (Afr241)

Nederlands Letterkunde A (Afr222)

Vertaalkunde A (Afr243)

 

3DE JAAR (2014)

AFRIKAANS & NEDERLANDS

AFRIKAANS VIR DIE TAALPROFESSIES

TEMAS IN DIE SUID-AFRIKAANSE LITERATUUR

Nederlandse Letterkunde B (Afr312)

Afrikaanse dokumentontwerp en redigering B (Afr331)

Kontekstuele Taalkunde (Afr321)

Afrikaanse Joernalistiek en Mediastudies B (Afr341)

Naamkunde (Afr322)

Vertaalkunde B (Afr333)

 

Kreatiewe Skryfkunde (Afr342)

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location