Sign In

Welcome to Departement van Afrikaans en Nederlands

You are now at the heart of Afrikaans, the language which originated from the communities we serve. It is the language in which most people in this part of the country express their first words, live life to the fullest and breathe their last.

 

 Departement van Afrikaans en Nederlands

 

U is nou in die hartland van Afrikaans, die taal wat ontspring het uit die gemeenskappe wat ons dien. Dit is die taal waarin die meeste mense in hierdie deel van die land hul eerste woorde uiter, met oorgawe leef en hul laaste asem uitblaas.

Afrikaans is vir ons 'n nasionale bate. Dit is 'n belangrike bron van kennis en van bemagtiging.. Daarom bied ons departement 'n tuiste aan alle vari'teite van Afrikaans. Ons wil alle sprekers opnuut laat deel in die skryf en genieting van die letterkunde en in die ontwikkeling van die taal as intellektuele instrument. Met spesiale kursusse gooi ons ook die deure wyd oop vir nie-Afrikaanssprekendes. Ons kursusse in Nederlands is eweneens gerig op bemagtiging. Afrikaans se Afrika- en ander internasionale verbintenisse is daar om vir ons studente in geleenthede omskep te word.

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location