Sign In

Welcome to Centre for Multilingualism and Diversities Research (CMDR)

 

 CMDR Home

 

Okunxulumene nathi

Uphando lweZiko lweeLwimi kunye neeNtlobo Ezahlukeneyo luqalisa inkqubo yokuhlaziywa kwengqondo, oko kukuthi kuphinda kuhlaziywe ngokubanzi ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kunye nokuphuhliswa kwentetho entsha ekufuneka iqhutywe kuyo imisebenzi yamanyathelo ebantwini nakwizesayensi zezemfundo. Umfutshane uqukumbela uphando lwelifa lemveli yengqiqo yelifa kunye neengxelo zembali zeAfrika ngokuphononongwa okubalulekileyo kwendima yolwimi kunye neelwimi ezininzi kwiinkcukacha zolondolozo lweenkoloni, kwaye ngokubhekiselele ekufakweni okubalulekileyo kweelwimi ezininzi kunye nokuhlukahluka. Inzame enjalo idinga iindlela ezintsha zokubandakanyeka kwezobugcisa, oko kukubandakanya ukubandakanya ukuhlukahluka kweelwimi kuyo imbonakalo emininzi, ukubonakaliswa kwendawo kunye nemisebenzi ngokubonelela ngokucacileyo inkcazelo yeentlobo ezahlukeneyo zeelwimi kunye nokuhlalutya okubalulekileyo kwimiba yokusetyenziswa kweelwimi ezininzi kwimfundo kunye noluntu ngokubanzi . Ekugqibeleni, iZiko lifuna ukubonelela ngendawo engqondweni ukuze kuqhutywe phambili ukucatshungulwa okubalulekileyo kwimiba yemibuzo esifanele siyicele ngolwimi, ukufundiswa kweencwadi kunye nezenkcubeko, ukuqinisa iiprojekthi ezingekho phantsi kwamanye amazwe okanye ukukhokelela ezitsha, nokunika imibuzo enzima ukuba bacelwa ukuba baqeqeshe ngokwabo ukuhlaziywa kobuhlanga bentlupheko.

About the centre

The central brief of the Centre for Multilingualism and Diversities Research is to embark on a project of intellectual reorientation, namely a significant rethinking of multilingualism and the development of a new discourse with which to approach interdisciplinary work in the humanities and the education sciences. The brief involves interrogating contemporary and historical African intellectual heritage through a critical review of the role of language and multilingualism in the colonial archive, and in the light of critical framings of multilingualism and diversity. Such an endeavour requires new modes of theoretical engagement, which in turn involves engaging with linguistic diversity in it multiple manifestations, local representations and practices by providing a careful historiography of linguistic diversity and a critical analysis of contemporary deliberation on multilingualism across academia and society at large. To the end, the Centre seeks to provide an intellectual space to further a critical rethinking of what kinds of questions we should be asking of language, literary and cultural study, strengthening existing interdisciplinary projects or leading to new ones, and enabling challenging questions to be asked of the disciplines themselves in the reconstitution of a post-apartheid humanities.


 
 
 

 Director's Message

 
 

 News

 
 

 Events

 
 

 Announcements

 
UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location