Navigate Up
Sign In

Welcome to Swart Afrikaanse skryfwerk (Black Afrikaans writing)

Die projek in die Departement Afrikaans & Nederlands oor Swart Afrikaanse skryfwerk onder leiding van Steward van Wyk en Wium van Zyl spruit uit ’n aantal simposia wat die afgelope drie dekades gehou is.

 

 Swart Afrikaanse skryfwerk (Black Afrikaans writing)

 

Die projek in die Departement Afrikaans & Nederlands oor Swart Afrikaanse skryfwerk onder leiding van Steward van Wyk en Wium van Zyl spruit uit ’n aantal simposia wat die afgelope drie dekades gehou is. Die eerste simposium is reeds in 1985 op die UWK gehou, die tweede in 1995 op Paternoster aan die Weskus en ’n derde simposium in 2005 weer op die UWK. By elkeen van hierdie geleenthede is bestek opgeneem van die stand en ontwikkeling van die korpus swart Afrikaanse skryfwerk en die tematiese, talige en strukturele verskeidenheid daarvan. Daar was telkens intense debatvoering oor die konsep en die geldigheid daarvan in veranderende kontekste, die verhouding met die Afrikaanse literatuursisteem o.a. uitgewers, resensente en literatore. ’n Deurlopende aspek is die aandag wat aan die voorkoms en gebruik van variëteite soos Kaaps gegee is.

In 2010 het die departement dit uitgebrei met ’n meerjarige projek wat ’n skerper fokus laat val op spesifieke skrywers. Die eerste fase ondersoek die eerste generasie skrywers en het afgeskop met ’n eendagsimposium in 2010 gewy aan S.V. Petersen onder die titel S.V. Petersen: Sy Lewe en Werk. In 2011 is die reeks voortgesit met ’n simposium wat saamgeval het met die 75ste verjaarsdagviering van Adam Small: Adam Small: Sy Lewe en Werk. Hierna sal die fokus val op P.J. Philander. ’n Inter-dissiplinêre werkswyse vorm die inslag en kollegas van ander departemente en universiteite werk hieraan mee.

Die simposia wil ’n herbesoek bring aan hierdie skrywers met die volgende oogmerke: die opdieping van ongepubliseerde tekste, argivale en historiese bronne, ’n herwaardering deur nuwe teoretiese invalshoeke, groter bewusmaking onder die breër leserspubliek en uitgebreide aandag in die literatuurgeskiedenisse.

Die simposia het tot dusver gelei tot ’n verhoogde uitset in navorsingsartikels wat of in ’n kongresbundel gepubliseer is of as artikels in geakkrediteerde tydskrifte. In Julie 2011 verskyn ’n uitgawe van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans met artikels oor S.V. Petersen en in die herfs van 2012 verskyn ’n spesiale uitgawe van Tydskrif vir Letterkunde gewy aan Adam Small. Die projek lewer stof vir nagraadse studies aan plaaslike en internasionale universiteite.

(The three simposia focusing on the writing of black writers writing in Afrikaans, lead to a heightened production country wide of research on the kind of Afrikaans used, the themes, archival sources as well as the relationship of these texts with and within the Afrikaans canon and literary criticism. This work has established the department internationally as a crucial knowledge production node and research centre on Black Afrikaans Writing.)

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location